O mnie

dr n. hum. Agnieszka banaszkiewicz

Logopedia jest dyscypliną niezwykle intensywnie rozwijającą się, w ramach której opracowywane są wciąż nowe metody pracy. Zapotrzebowanie na świetnie przygotowanych logopedów stale rośnie. Wiele bardzo małych i starszych dzieci potrzebuje wsparcia w okresie kształtowania się mowy. Również młodzież i dorośli są coraz bardziej świadomi roli poprawnej i wyrazistej mowy. Inną grupą potrzebującą wsparcia logopedów są dorośli i seniorzy, u których na skutek chorób niespodziewanie pojawiają się trudności z komunikacją.

Moja fascynacja możliwościami terapii logopedycznej zaczęła się w 2002 roku podczas pracy jako neurologopeda w zakładzie rehabilitacji dla osób po udarach mózgu. Do dziś pozostaje we mnie żywe zadziwienie niezwykłymi możliwościami mózgu zdrowego człowieka, które dostrzega się nadzwyczaj wyraźnie w momencie pojawienia się choroby i dezintegracji systemu językowego. Od tego czasu zadaję sobie pytanie „Jak to się dzieje, że człowiek w ogóle mówi, skoro tak wiele czynników może spowodować trudności z jej rozwinięciem się lub przyczynić do jej utraty?”. Kolejne miejsca mojej pracy – przedszkola i szkoła podstawowa, umożliwiły mi obserwację procesu prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy.

Wiedzę zdobytą na studiach, studiach podyplomowych, kursach oraz dzięki zapoznawaniu się literaturą specjalistyczną, wdrażałam we własną praktykę logopedyczną. Dzięki temu rozwijałam umiejętności praktyczne, ale też wypracowywałam własne metody pracy. Tak stało się choćby w przypadku terapii rotacyzmu czy wypracowywania pierwszych słów z dziećmi niemówiącymi.

W 2008 roku obroniłam doktorat w zakresie językoznawstwa i rozpoczęłam pracę na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Logopedii. Moim promotorem i bezpośrednim przełożonym był prof. Edward Łuczyński, którego poglądy na system językowy i rozumienie logopedii są mi niezmiernie bliskie. Kolejnym przełomowym momentem okazała się współpraca naukowa, a następnie praca zawodowa w Poradni Ortodoncji UCS Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki nim uzupełniłam wiedzę ortologopedyczną i miałam możliwość rozwinięcia swojej kolejnej pasji – pracy z pacjentem z mową rozszczepową lub / i wadami zgryzu. Etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym UG byłam do 2021 roku, kiedy to mój stan zdrowia wymógł zmianę trybu pracy.

Wszystkim moim zawodowym aktywnościom przyświeca jeden najważniejszy cel – pomoc pacjentowi z zaburzeniem mowy. Bez względu na to, czy pracuję bezpośrednio z pacjentem, czy szkolę przyszłych lub już pracujących logopedów, najważniejsze dla mnie jest, aby w efekcie osoba potrzebująca terapii logopedycznej otrzymała jak najbardziej skuteczne wsparcie.

Praktykuję przyjmując pacjentów w ramach Programu ortodontycznej opieki nad pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w ramach praktyki prywatnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 38.

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń:

Szkolenia

Strona obsługiwana przez SEO-SERVICE

Wszelkie Prawa Zastrzeżone LETRE - Agnieszka Banaszkiewicz