EFEKTYWNE METODY TERAPII ROTACYZMU.

Klasyka i metoda autorska Agnieszki Banaszkiewicz

dr Agnieszka Banaszkiewicz

Logopedia jest dyscypliną niezwykle intensywnie rozwijającą się, w ramach której opracowywane są wciąż nowe metody pracy. Zapotrzebowanie na świetnie przygotowanych logopedów stale rośnie.
Wiele bardzo małych i starszych dzieci potrzebuje wsparcia w okresie kształtowania się mowy. Również młodzież i dorośli są coraz bardziej świadomi roli poprawnej i wyrazistej mowy. Inną grupą potrzebującą wsparcia logopedów są dorośli i seniorzy, u których na skutek chorób niespodziewanie pojawiają się trudności z komunikacją.
Moja fascynacja możliwościami terapii logopedycznej zaczęła się w 2002 roku podczas pracy jako neurologopeda w zakładzie rehabilitacji dla osób po udarach mózgu.

Dydaktyka

Nauczycielem akademickim jestem od 2008 roku. Prowadzę zajęcia w Instytucie Logopedii
Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów Logopedii stacjonarnej, niestacjonarnej i na studiach podyplomowych. W czasie swojej pracy zawodowej wykładałam również w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej “Pomerania”, Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Jestem promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i dyplomowych.

Do najczęściej prowadzonych przeze mnie przedmiotów należą:

 

 • Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepami
 • Podstawy dydaktyki i metodyki logopedii
 • Metodyka i dydaktyka terapii zaburzeń artykulacji (dyslalia)
 • Afazja i dyzartria
 • Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami CUN
 • Warsztaty logopedyczne
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Kształtowanie się języka dziecka (w normie i patologii)
 • Zaburzenia rozwoju mowy
 • Fonetyka i patofonetyka współczesnego języka polskiego
 • Ortologopedia
 • Zaburzenia komunikacji u osób autystycznych i podstawy terapii behawioralnej

Aktualności

Urlop od 15.07 do 5.08.2024 r.
 

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń:

Szkolenia

Strona obsługiwana przez SEO-SERVICE

Wszelkie Prawa Zastrzeżone LETRE - Agnieszka Banaszkiewicz