TERAPIA PACJENTA Z MOWĄ ROZSZCZEPOWĄ

Pacjent, który rodzi się z rozszczepem podniebienia, należy do grupy ryzyka wystąpienia wady mowy. Należy objąć go jak najszybciej opieką logopedyczną i monitorować rozwój mowy, aby zapobiegać wystąpieniu opóźnienia rozwoju mowy i wspomagać rozwój prawidłowej artykulacji.
Specyfikę pracy z pacjentami z rozszczepem w praktyce zaczęłam poznawać w 2009 roku, gdy rozpoczęłam badania kliniczne tej grupy pacjentów.
Dzięki zdobytej wiedzy rozpoczęłam prowadzenie diagnozy i terapii pacjentów z mową rozszczepową w ramach Programu ortodontycznej opieki nad pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w ramach praktyki prywatnej. Jestem autorem kilku artykułów dotyczących terapii logopedycznej tylko tej wady. 

Obszerne studium przypadku pacjenta, którego prowadziłam,
znajduje się pod poniższym odnośnikiem.

Mowa-rozszczepowa-Agnieszka-Banaszkiewicz-2-1

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń:

Szkolenia

Wszelkie Prawa Zastrzeżone LETRE - Agnieszka Banaszkiewicz